Els alumnes de 2ESO han entrevistat als alumnes de 3ESO, pel projecte de Sant Jordi. I
consisteix a fer una obre de teatre a la passió d’Olesa de Montserrat, on aniran a veure tots els
alumnes de l’escola Daina Isard.
Aquesta obra la fan cada any, l’únic que canvia és al principi de l’obra i el final no canvia, és a dir
fan el típic. Els personatges de l’obra se’l treballen molt ben preparats per no tenir cap error a
l’hora d’actuar.
En aquest projecte hi ha diferents comissions: La del jurat, el vestuari, publicitat i documentació,
música i so, acomodadors, prínceps i princeses i artesania.
I fins aquí és aquesta notícia.