En aquest programa, parlarem sobre totes les anècdotes per les que hem passat durant aquest curs, ja siguin del projecte de comunicació o d’altres assignatures. A part, us contarem experiències que hem passat fent els programes d’aquesta assignatura i d’aquest curs en general. I, per últim, us comentarem les millors parts de les colònies des de el nostre punt de vista.